klusbedrijf van kester

Privacyverklaring

Klusbedrijf van Kester neemt uw privacy zeer serieus. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Graag leggen wij u zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en welke rechten u kunt uitoefenen.

Wij hebben geprobeerd om de privacyverklaring in zo begrijpelijk mogelijke taal te verwoorden. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de mail info@klusbedrijfvankester.nl of per telefoon 06 430 232 95.

Welke gegevens verzamelen wij?
De gegevens die wij (mogelijk) van u verzamelen zijn alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt via de telefoon, per mail of tijdens het invullen van een aanvraagformulier.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Straat en huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens slaan wij op in onze administratie.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als wij diensten voor u gaan uitvoeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen (externe leveranciers of bezorgdiensten) als dat nodig is voor het uitvoeren van de aangeboden diensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij eisen van deze partijen dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan zoals wij dat doen en dit uitsluitend doen voor de doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Wij gebruiken functionele cookies om de website beter te laten werken en analytische cookies voor een beter gebruiksgemak.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onzen website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van ConsuWijzer.

Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren uw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te verzamelen en hiermee verbeteringen door te voeren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Hierdoor kunnen wij u niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het beleid van Google Analytics.

U kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van deze browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Deze externe websites kunnen ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u hebt gestuurd middels het contactformulier, wordt binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor onze verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft altijd het recht om te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben. Ook kunt u mij vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u daarnaast het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop ik wij uw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Wijzigingen
Wij behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Klusbedrijf van Kester
Molendijk 66
3258 LN Den Bommel
06 430 232 95
info@klusbedrijfvankester.nl